ssplancer Avatar

Các bài tham dự của MaxMind Solution

Cho cuộc thi Redesign Computer Repair Webseite

 1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign Computer Repair Webseite
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign Computer Repair Webseite
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign Computer Repair Webseite
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign Computer Repair Webseite
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign Computer Repair Webseite
  Bị từ chối
  0 Thích