evheniybenzar Avatar

Các bài tham dự của evheniybenzar

Cho cuộc thi Redesign Logo for a Fashion Brand

 1. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign Logo for a Fashion Brand
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign Logo for a Fashion Brand
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign Logo for a Fashion Brand
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign Logo for a Fashion Brand
  Graphic Design Bài thi #43 cho Redesign Logo for a Fashion Brand
  Bị từ chối
  2 Thích