dayak3 Avatar

Các bài tham dự của dayak3

Cho cuộc thi Redesign a Logo for Let's Blend Fresh

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign a Logo for Let's Blend Fresh
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign a Logo for Let's Blend Fresh
  Graphic Design Bài thi #27 cho Redesign a Logo for Let's Blend Fresh
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign a Logo for Let's Blend Fresh
  2 Thích