Freelancer: muhammadmahmud
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Blend Fresh

try to make a simple logo.that will be best for your website. A different,natural and simple design.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    15
                   cho                     Redesign a Logo for Let's Blend Fresh
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

 • axil3
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  Can you try some other fonts as well?

  • cách đây 6 năm
  1. muhammadmahmud
   muhammadmahmud
   • cách đây 6 năm

   which type of fronts do you want ? give me somw

   • cách đây 6 năm
  2. muhammadmahmud
   muhammadmahmud
   • cách đây 6 năm

   *give me some example

   • cách đây 6 năm