Sr111 Avatar

Các bài tham dự của Sr111

Cho cuộc thi Re-design a logo

 1. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design a logo
  Graphic Design Bài thi #37 cho Re-design a logo
  Graphic Design Bài thi #37 cho Re-design a logo
  Graphic Design Bài thi #37 cho Re-design a logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design a logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design a logo
  Graphic Design Bài thi #19 cho Re-design a logo
  Graphic Design Bài thi #19 cho Re-design a logo
  Graphic Design Bài thi #19 cho Re-design a logo
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design a logo
  Đã rút