JisanDesigner Avatar

Các bài tham dự của JisanDesigner

Cho cuộc thi Re-design a logo for a construction company

 1. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design a logo for a construction company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 147
  Bài tham dự #147 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design a logo for a construction company
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 144
  Bài tham dự #144 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design a logo for a construction company
  Đã rút