istykristanto Avatar

Các bài tham dự của istykristanto

Cho cuộc thi Redesign logo for online Newspaper

 1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign logo for online Newspaper
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign logo for online Newspaper
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign logo for online Newspaper
  1 Thích