linxdinx Avatar

Các bài tham dự của linxdinx

Cho cuộc thi Redesign my newsletter

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign my newsletter
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign my newsletter
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign my newsletter
  Bị từ chối
  0 Thích