shasol Avatar

Các bài tham dự của shasol

Cho cuộc thi Redesign of logo

 1. Á quân
  số bài thi 462
  Bài tham dự #462 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign of logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 461
  Bài tham dự #461 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign of logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 460
  Bài tham dự #460 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign of logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 455
  Bài tham dự #455 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign of logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 449
  Bài tham dự #449 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign of logo
  Bị từ chối
  0 Thích