Blissikins Avatar

Các bài tham dự của Blissikins

Cho cuộc thi Re-design of logo GUARANTEED WINNER!!

 1. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design of logo GUARANTEED WINNER!!
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design of logo GUARANTEED WINNER!!
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design of logo GUARANTEED WINNER!!
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design of logo GUARANTEED WINNER!!
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design of logo GUARANTEED WINNER!!
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design of logo GUARANTEED WINNER!!
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Re-design of logo GUARANTEED WINNER!!
  Bị từ chối
  0 Thích