1. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút