JoaoPedroPereira Avatar

Các bài tham dự của JoaoPedroPereira

Cho cuộc thi Remove background from an image

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Photoshop cho cuộc thi Remove background from an image
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Photoshop cho cuộc thi Remove background from an image
  Bị từ chối
  1 Thích