1. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Photoshop cho cuộc thi Remove the Black and White Metal Frames from One of the Photos
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Photoshop cho cuộc thi Remove the Black and White Metal Frames from One of the Photos
  Bị từ chối
  0 Thích