1. Á quân
    số bài thi 1
    Bài tham dự #1 về Photoshop cho cuộc thi Remove the Black and White Metal Frames from One of the Photos
    Bị từ chối
    0 Thích