classydesignbd Avatar

Các bài tham dự của classydesignbd

Cho cuộc thi Revamp Logo or Create New Logo

 1. Á quân
  số bài thi 326
  Bài tham dự #326 về Graphic Design cho cuộc thi Revamp Logo or Create New Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 325
  Bài tham dự #325 về Graphic Design cho cuộc thi Revamp Logo or Create New Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 324
  Bài tham dự #324 về Graphic Design cho cuộc thi Revamp Logo or Create New Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 323
  Bài tham dự #323 về Graphic Design cho cuộc thi Revamp Logo or Create New Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 322
  Bài tham dự #322 về Graphic Design cho cuộc thi Revamp Logo or Create New Logo
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 321
  Bài tham dự #321 về Graphic Design cho cuộc thi Revamp Logo or Create New Logo
  Đã rút