ashiqurimi Avatar

Các bài tham dự của ashiqurimi

Cho cuộc thi Risky Space Business: NASA AI Risk Prediction Challenge

 1. Á quân
  số bài thi 27
  Bị từ chối
 2. Á quân
  số bài thi 24
  Bị từ chối
 3. Á quân
  số bài thi 22
  Bị từ chối
 4. Á quân
  số bài thi 17
  Bị từ chối