1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Roofshield Advertisement Design for A. Proctor Group Ltd
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Roofshield Advertisement Design for A. Proctor Group Ltd
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Roofshield Advertisement Design for A. Proctor Group Ltd
  0 Thích