1. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Roofshield Advertisement Design for A. Proctor Group Ltd
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Roofshield Advertisement Design for A. Proctor Group Ltd
  Đã rút