1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi SIMPLE/QUICK MONEY Album Cover Art Layout !COMPETITION!
  Graphic Design Bài thi #5 cho SIMPLE/QUICK MONEY Album Cover Art Layout !COMPETITION!
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi SIMPLE/QUICK MONEY Album Cover Art Layout !COMPETITION!
  0 Thích