1. Á quân
    số bài thi 6
    Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Sales Email Brochure Design for Waywest Lighting & Camera Inc.
    Đã rút