1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Sales Email Brochure Design for Waywest Lighting & Camera Inc.
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Sales Email Brochure Design for Waywest Lighting & Camera Inc.
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Sales Email Brochure Design for Waywest Lighting & Camera Inc.
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Sales Email Brochure Design for Waywest Lighting & Camera Inc.
  Đã rút