Freelancer: guarco63
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

TUBO DE ESCAPE PARA SCOOTER

Diseño con chapa protectora contra quemaduras. Burn guard design


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      47
                     cho                       Scooter Exhaust Pipe Design
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

 • freestylejay
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 tháng

  Nice job

  • cách đây 8 tháng