1. Người chiến thắng
    Á quân
    số bài thi 5
    Bài tham dự #5 về Illustrator cho cuộc thi Series of Three Cartoons for Business to Business Marketing
    1 Thích