maiiali52 Avatar

Các bài tham dự của maiiali52

Cho cuộc thi Shipping container conversion to site accommodation unit

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về CAD/CAM cho cuộc thi Shipping container conversion to site accommodation unit
  CAD/CAM Bài thi #5 cho Shipping container conversion to site accommodation unit
  0 Thích