PinalH28 Avatar

Các bài tham dự của PinalH28

Cho cuộc thi Short Exclusive Video and graphic creator/designer

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Short Exclusive Video and graphic creator/designer
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Short Exclusive Video and graphic creator/designer
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Short Exclusive Video and graphic creator/designer
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Short Exclusive Video and graphic creator/designer
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Short Exclusive Video and graphic creator/designer
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Short Exclusive Video and graphic creator/designer
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Short Exclusive Video and graphic creator/designer
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Short Exclusive Video and graphic creator/designer
  Đã rút