1. Á quân
    số bài thi 6
    Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Simple CAD Graphic Design Drawing Illustration Artwork Instruction Manual
    Đã rút