soniasony280318 Avatar

Các bài tham dự của soniasony280318

Cho cuộc thi Simple Retro Logo

 1. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Retro Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Retro Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Retro Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Retro Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Retro Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Retro Logo
  Bị từ chối
  0 Thích