mgliviu Avatar

Các bài tham dự của mgliviu

Cho cuộc thi Simple Sticker Design

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Graphic Design Contest Entry #28 for Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #28 cho Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #28 cho Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #28 cho Simple Sticker Design
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Graphic Design Contest Entry #22 for Simple Sticker Design
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Graphic Design Contest Entry #19 for Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #19 cho Simple Sticker Design
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 14
  Graphic Design Contest Entry #14 for Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #14 cho Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #14 cho Simple Sticker Design
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 26
  Graphic Design Contest Entry #26 for Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #26 cho Simple Sticker Design
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 18
  Graphic Design Contest Entry #18 for Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #18 cho Simple Sticker Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 17
  Graphic Design Contest Entry #17 for Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #17 cho Simple Sticker Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 3
  Graphic Design Contest Entry #3 for Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #3 cho Simple Sticker Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 5
  Graphic Design Contest Entry #5 for Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #5 cho Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #5 cho Simple Sticker Design
  Bị từ chối
  1 Thích