mgliviu Avatar

Các bài tham dự của mgliviu

Cho cuộc thi Simple Sticker Design

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #28 cho Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #28 cho Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #28 cho Simple Sticker Design
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Sticker Design
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #19 cho Simple Sticker Design
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #14 cho Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #14 cho Simple Sticker Design
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #26 cho Simple Sticker Design
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #18 cho Simple Sticker Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #17 cho Simple Sticker Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #3 cho Simple Sticker Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #5 cho Simple Sticker Design
  Graphic Design Bài thi #5 cho Simple Sticker Design
  Bị từ chối
  1 Thích