PhilippB Avatar

Các bài tham dự của PhilippB

Cho cuộc thi Simple logo modification for etched glass display

 1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Simple logo modification for etched glass display
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Simple logo modification for etched glass display
  0 Thích