Freelancer: khollamvinit
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Figma Design Of Cyrpto Bank

I will send you the figma link in private message


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    10
                   cho                     Single Webpage Design in Figma
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

 • devapps13
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  I like the logo here! Excellent!

  • cách đây 2 tháng
 • devapps13
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  please replace the word card payment

  • cách đây 2 tháng
 • devapps13
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  need to replace nomod with crypto bank

  • cách đây 2 tháng
 • devapps13
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  can you take care of visa and Citibank?

  • cách đây 2 tháng