Freelancer: uiuxsamiul
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design of A Crypto Bank

If you want, I can completely redesign this landing page/website.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Single Webpage Design in Figma
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

 • devapps13
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Nice work! I like the creativity used in banner images and the bottom four images!

  • cách đây 3 tháng
  1. uiuxsamiul
   uiuxsamiul
   • cách đây 3 tháng

   thank you

   • cách đây 3 tháng