Amit221007 Avatar

Các bài tham dự của Amit221007

Cho cuộc thi Solution Presentation

 1. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #61 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #61 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #61 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #61 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #61 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #61 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #61 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #61 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #61 cho Solution Presentation
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #48 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #48 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #48 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #48 cho Solution Presentation
  Bị từ chối
  0 Thích