mhandalia Avatar

Các bài tham dự của mhandalia

Cho cuộc thi Solution Presentation

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #58 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #58 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #58 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #58 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #58 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #58 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #58 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #58 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #58 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #58 cho Solution Presentation
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #46 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #46 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #46 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #46 cho Solution Presentation
  Graphic Design Bài thi #46 cho Solution Presentation
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Solution Presentation
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Solution Presentation
  Đã rút