MarkHakim Avatar

Các bài tham dự của MarkHakim

Cho cuộc thi Sound effects for logo animation

 1. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Animation cho cuộc thi Sound effects for logo animation
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Animation cho cuộc thi Sound effects for logo animation
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Animation cho cuộc thi Sound effects for logo animation
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Animation cho cuộc thi Sound effects for logo animation
  Đã rút