Bảng thông báo công khai

 • jjosephdesign
  jjosephdesign
  • cách đây 4 năm

  Hi, thank you for your kind words. - I am happy to make such changes if you need them.

  • cách đây 4 năm
 • waynewsl
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  Very interesting. The background color would be better in blue or a grey with the fonts a deep blue. This could develop into a flash program.

  • cách đây 4 năm