finegrafix Avatar

Các bài tham dự của finegrafix

Cho cuộc thi Start up - logo for website - action training in videos

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Start up - logo for website - action training in videos
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Start up - logo for website - action training in videos
  Bị từ chối
  0 Thích