saurov2012urov Avatar

Các bài tham dự của saurov2012urov

Cho cuộc thi Sticker Image Collage

 1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Sticker Image Collage
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Sticker Image Collage
  Đã rút