lipvoreg Avatar

Các bài tham dự của lipvoreg

Cho cuộc thi Street Wear Design for Champagne Street

 1. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Street Wear Design for Champagne Street
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Street Wear Design for Champagne Street
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Street Wear Design for Champagne Street
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Street Wear Design for Champagne Street
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Street Wear Design for Champagne Street
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Street Wear Design for Champagne Street
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Street Wear Design for Champagne Street
  Đã rút