rartvi Avatar

Các bài tham dự của rartvi

Cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK

 1. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  Đã rút