tarikchraiti Avatar

Các bài tham dự của tarikchraiti

Cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK

 1. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Summer Hip-Hop Album Cover ARTWORK
  Đã rút