Freelancer: imamhosen38
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

T shirt design

please let me know if you need any modifications. I am looking forward to your feedback. thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    125
                   cho                     T-Shirt Design
Bài tham dự #125

Bảng thông báo công khai

 • robertladly
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Can I see it on a white t-shirt & can you make hands/earth fit the brand a bit better (Little bit more flat)

  • cách đây 4 tháng
  1. imamhosen38
   imamhosen38
   • cách đây 4 tháng

   ok sir.i try my best

   • cách đây 4 tháng
  2. imamhosen38
   imamhosen38
   • cách đây 4 tháng

   #267 #268 sir please check. thank you.

   • cách đây 4 tháng
 • imamhosen38
  imamhosen38
  • cách đây 4 tháng

  #246 #247 sir please check my update work.

  • cách đây 4 tháng
 • imamhosen38
  imamhosen38
  • cách đây 4 tháng

  thank you so much for your feedback.

  • cách đây 4 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...