Freelancer: Dipto97
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

t-shirt design

=>>Unlimited revisions =>>if you want to change any colors or fonts or anything, it is possible... =>>Available in EPS,Ai, PSD,PNG,JPG, PDF.. file


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    157
                   cho                     T-Shirt Design
Bài tham dự #157

Bảng thông báo công khai

 • robertladly
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Good start but it was hard to make out the person's outline

  • cách đây 4 tháng
  1. Dipto97
   Dipto97
   • cách đây 4 tháng

   Ok i will update it

   • cách đây 4 tháng
  2. Dipto97
   Dipto97
   • cách đây 4 tháng

   pls check update entry #222

   • cách đây 4 tháng