antoniopiedade Avatar

Các bài tham dự của antoniopiedade

Cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs

 1. Á quân
  số bài thi 157
  Bài tham dự #157 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 154
  Bài tham dự #154 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 156
  Bài tham dự #156 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 155
  Bài tham dự #155 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 179
  Bài tham dự #179 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 178
  Bài tham dự #178 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 177
  Bài tham dự #177 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích