skewness888 Avatar

Các bài tham dự của skewness888

Cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs

 1. Á quân
  số bài thi 186
  Bài tham dự #186 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 187
  Bài tham dự #187 về Graphic Design cho cuộc thi T-Steve, a tribute shirt for Steve Jobs
  Bị từ chối
  0 Thích