1. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Creative Writing cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Creative Writing cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Creative Writing cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Creative Writing cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Creative Writing cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 120
  Bài tham dự #120 về Creative Writing cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Creative Writing cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Creative Writing cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Creative Writing cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Creative Writing cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
  Bị từ chối
  0 Thích