1. Á quân
    số bài thi 124
    Bài tham dự #124 về Slogans cho cuộc thi Tagline for a group of companies in Mining and construction Industry
    1 Thích