bojan1337 Avatar

Các bài tham dự của bojan1337

Cho cuộc thi Team Logo - Dynamites

 1. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Team Logo - Dynamites
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Team Logo - Dynamites
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Graphic Design cho cuộc thi Team Logo - Dynamites
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Team Logo - Dynamites
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Team Logo - Dynamites
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Team Logo - Dynamites
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Team Logo - Dynamites
  Đã rút