1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi This should be fun: "Jesters on Donkeys" looking for company logo design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi This should be fun: "Jesters on Donkeys" looking for company logo design
  Bị từ chối
  0 Thích