KalsiArt Avatar

Các bài tham dự của KalsiArt

Cho cuộc thi To make a photo into a retro looking picture

 1. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi To make a photo into a retro looking picture
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi To make a photo into a retro looking picture
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi To make a photo into a retro looking picture
  Bị từ chối
  0 Thích