helenjyt Avatar

Các bài tham dự của helenjyt

Cho cuộc thi To make a photo into a retro looking picture

 1. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi To make a photo into a retro looking picture
  Graphic Design Bài thi #41 cho To make a photo into a retro looking picture
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi To make a photo into a retro looking picture
  Graphic Design Bài thi #19 cho To make a photo into a retro looking picture
  Bị từ chối
  0 Thích